Lediga studieplatser

Kontakta skolans kansli för att höra dig för om ströplatser.

Möjlighet till nedsatt studieavgift. Fråga mer: info@vnf.fi

Läsåret börjar 21.8.2019