Två friplatser för ukrainska flyktingar

VNF erbjuder två friplatser för ukrainska flyktingar på skolans konstlinje Create. Linjen erbjuder ett brett utbud av möjligheter att ägna sig åt studier i visuell konst. Friplatserna inkluderar boende på skolans internat (om de antagna så önskar).

Intresserade kan höra sig för om platserna till rektor Henrik Grönroos senast måndag 15.8 rektor@vnf.fi / 040 558 2081. Om flera än två är intresserade avgör rektor vilka som får platserna.

Läsåret inleds 16.8.2022.

Platserna är fyllda (16.8.2022).