Lärare anställes till linjen Psykologi och dialog

Nu söker vi någon som vill leda och undervisa
på linjen Psykologi och dialog fr.o.m. hösten 2021

Vi söker dig som har utbildning inom psykologi, antingen på magisters- eller kandidatnivå, som trivs i sällskap av ungdomar, som kan jobba kreativt och självständigt. Erfarenhet av undervisning och lärarbehörighet räknas som merit.

Studielinjen finns till för ungdomar (och äldre) som vill bekanta sig med psykologi som ämne med många olika infallsvinklar. Detta med tanke på kommande studier, inträdesprov, arbete eller varför inte som lärdom för livet.

Låter detta intressant? Vill du veta mera?
Hör då av dig till rektor Henrik Grönroos:
040 558 2081 / rektor@vnf.fi