MÄNNISKONATUR – Open Minds utställning 21.2–9.3.2019

Fotocentrum Raseborg, Köpmansgatan 9, Karis

Naturen är ett viktigt element för både finländare och islänningar. I båda länderna är naturen mycket varierad, om än väldigt annorlunda. Det är inte konstigt att vi har ett starkt andligt förhållande till naturen, både genom mytologiska nationella epos och på vardaglig basis. De båda ländernas natur utgör grunden för en mängd olika sensoriska upplevelser och intryck. Den påverkar oss och formar oss, gör oss till vad vi är.

I bilderna introducerar konstnärerna sina gäster, natur från det ena landet åt det andra landet. Isländska snäckskal och lavasten åt södra Finlands natur. Finländska bär, blommor, bark och annat åt Islands natur. Detta är vårt arv, vår inspiration för konstnärlig skapelse och tolkning av det mänskliga tillståndet. Närvarande, via digital kollage, är också illustrationer av andedjur, inspirerade av mytologi och berättelser men också forskning i fakta gällande de två ländernas natur. Som helhet uttrycker bilderna hur det är att vara människa i naturen – det är en ständigt varierad interaktion med en mängd fysiska och mentala deltagare.

Tio av bilderna fotograferades i Karis i Finland på hösten 2017. Dessa tio bilder från Finland ställdes ut i maj 2018 i Reykjavik, Island. Under vistelsen på Island fotograferade konstnärerna tio bilder till för att komplettera helheten. Denna utställning presenterar alla tjugo bilder i ett dialogiskt förhållande och erbjuder därmed en möjlighet att uppleva Islands och Finlands natur samtidigt. Läs också artikeln i Västra Nyland om Islandsresan.

Som förberedelser för utställningen, under ledning av den isländska konstnären Magnús Logi Kristinsson, har de studerande på Open Minds gjort performance-uppträdanden både på Island och i Finland. Dessa har varit unika händelser på en viss plats vid en viss tidpunkt, där skådespelarna, planerat eller spontant utför ett konstverk genom sin närvaro, kroppslighet och interaktion med omgivningen. Fotografierna i denna utställning är tolkningar och utarbetningar av dessa föreställningar.

Open Minds konstnärerna: 
Nina Blomqvist, Nadja Hinds, Katarina Jalander, Nathalie Järnström, Simon Kiuru, Cedric Krook, Marlene Lundberg, Rasmus Rancken, Marina Valkeapää, Teddy Vikholm

Handledare:
Pekka Nikrus, fotograf, doktorand, Aalto-universitetet
Magnús Logi Kristinsson, konstnär, ansvarig för performance, konstmagister, Bildkonstakademin