Tietoa opistosta

VNF on suomenruotsalainen opisto, joka tarjoaa alan asiantuntemusta, nostaa opiskelijan yleistä tietämystä, antaa valmiuksia jatko-opintoihin sekä työelämään, ja tukee tasapainoista persoonallisuuden kehitystä.

Monet suomenkieliset hakevat opistoon kielikylpyyn erikoistuakseen samalla tiettyyn erityisalueeseen.Opetuksen pääkieli on ruotsi, mutta henkilökohtaista opastusta saa suomenkielellä. Opetuksessa käytetään myös englantia. Käytännössä toimimme monikielisessä ympäristössä, jossa jokainen saa henkilökohtaista ohjausta omalla kielellään.

Tervetuloa kansanopistoon jossa rakenamme siltoja kulttuuri- ja kielimuurien yli!