Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Studielinjer
Natur och medicin

KURSBESKRIVNINGAR

Vi bekantar oss med naturvetenskapen som arbetsfält och gör studiebesök till utbildningsprogram och arbetsplatser. Vi diskuterar arbetsmarknaden, arbetssituationen och lönenivån för olika yrken inom naturvetenskap och medicin och bekantar oss med olika studiemöjligheter.

Biokemi

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om de viktigaste biokemiska molekylerna, proteiner, kolhydrater, fetter och nukleinsyror samt deras cellulära metabolism. Laborationsövningar vid Åbo Akademi, Molekylära Biovetenskaper.

Cellbiologi

Kursen tar upp grundläggande cellbiologi. Kursinnehållet baserar sig på valda kapitel ur boken Life The Science of Biology av Purves mfl.

Ekologi och Miljövård

Kursen har som målsättning att göra deltagarna förtrogna med ekologiska grundbegrepp och att ge förståelse för betingelser som påverkar organismernas livs-möjligheter, både abiotiska och biotiska faktorer. populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Vidare ges översikt över miljövårdens olika sektorer, globala och lokala miljöproblem.

Fysik I

Under kursen går vi igenom och repeterar de viktigaste delarna av gymnasiets långa fysikkurs.

Fysik II

Fördjupning och tillämpning av gymnasiets långa fysik med övningar inför inträdesproven. Kursen är gjord främst för sökande till de fysikaliska, medicinska och tekniska utbildningarna. Kursens fokus ligger på räkneövningar.

Handledd instudering

Kursen ger dig extra övningstimmar inför inträdesproven tillsammans med en lärare. Du får individuell handledning med att lägga upp en studieplan för läsandet och vi försöker tillsammans hitta lämpliga individuella övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett simulerat inträdesprov.

Kemi I

Under kursen går vi igenom och repeterar de viktigaste delarna av gymnasiets kemikurser.

Kemi II

Fördjupning och tillämpning av gymnasiets kemikurs. Under kursen övar vi inför inträdesproven. Kursen är anpassad så att den är till nytta för den som söker till medicinska, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Kursens fokus ligger på räkneövningar.

Matematik

Kursen strävar till att repetera de viktigaste delarna av gymnasiets långa kurs och avslutas med genomgång av räkneövningar inför deltagarnas inträdesprov.

Människans anatomi och fysiologi

Vi bekantar oss med människokroppens vävnader och organ samt deras funktion och samspel. Kursinnehållet baserar sig på gymnasiets fjärde kurs i biologi och boken Människokroppen, Fysiologi och Anatomi av Sand et al.

Bioteknik

Vi går igenom grundläggande metodik inom bioteknikens område. Hur man studerar arvsmassan, överför gener mellan organismer och vad man kan ha för nytta av gentekniken i dagens samhälle. Vi diskuterar också etiska frågor relaterade till ämnet.

Genetik, grundläggande

Kursen behandlar genetikens grunder och en del human genetik. Kursen ger en fördjupning av gymnasiekursens kunskaper och ger också övning inför inträdesprovsfrågor som tangerar genetikens område. Litteratur: valda delar ur Life The Science of Biology av Purves mfl. Eller motsvarande

Evolutik

Kursen behandlar evolutionen och organismernas utveckling ur mikro- och makroperspektiv. Evolutionsbiologiska fenomen presenteras och diskuteras. Kursen baserar sig på gymnasiets första biologikurs.

Mikrobiologi

Kursen går igenom våra vanligaste mikro-organismer med fokus på virus och bakterier. Dels behandlas dessa som sjukdomsalstrare, dels går vi igenom hur man arbetar med mikro-organismer i laboratoriemiljö.

”Natur och Medicin möter Juridik”

Problembaserat arbete där Natur och medicin-linjens studerande möter Juridiska programmets studerande i studier kring för naturvetarna relevanta juridiska problem. I blandade grupper arbetar de studerande med problemställningar som i kursens slutskede presenteras för samtliga kursdeltagare. Arbetet handleds av Bodil Westerlund från den naturvetenskapliga sidan och Anna Lönngren från juridiska sidan. Under kursen görs ett besök till den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors (ECHA).

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.