Mode

Ansökningstiden till Modelinjen förlängd till 21.8!

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av kläder och mode i alla dess skepnader. Modelinjen ger dig en grund för fortsatta studier med inriktning mot till exempel modedesign, modeillustration, modevetenskap, mönster-konstruktion, beklädnadsproduktion eller scenkostymering.

Mot ett medvetet mode

Studierna ger dig kunskaper om modet som fenomen och om kroppen som utgångspunkt i skapandet av kläder. Du får också kunskap om designprocessen, om kollektionsplanering, visualisering och produktion av kläder. Målet är att jobba mot ett medvetet mode med förankring i hållbarhetsteman som kläders miljöpåverkan, konsumtionsproblematiken och mode med lång livstid.

Året avslutas med en modevisning eller utställning.

Framtida studier

Du får handledning i sammanställningen av en portfolio lämplig för ansökning till fortsatta studier inom branschen. Efter året på Modelinjen har våra studerande, förutom i Finland, fortsatt sina studier i bl.a. England, Frankrike och Sverige.

UCA

Konstlinjerna vid VNF har ett samarbetsavtal med den brittiska högskolan, University for the Creative Arts (UCA), som ligger nära London. Enligt avtalet har din huvudlärare på Modelinjen, utgående från överenskomna valkriterier, fullmakt att utse VNF-studerande för treåriga BA-examensstudier vid UCA. Läs mer!

Modedesign

Introduktion till designmetodik. Utgångspunkten är en visuell research av inspirationskällor som ger verktyg för designuppgifter som genomförs. Design av plaggmodeller och accessoarer, plagghelheter och kollektioner för definierade målgrupper. Designprocessen ger tid för reflektion kring den egna kreativiteten och visionen av kläder och mode. Den studerandes fantasi och personliga uttryck står i fokus.

Dräkthistoria och nutid

Klädedräktens historia, förgrundsgestalter, stilar och utveckling. Vi utforskar klädernas roll i förhållande till kroppen. Vi tittar på modet som uttryck och fenomen av idag. Kursen avslutas med en fördjupning i ett självvalt tema som illustreras med visuellt bildmaterial och beskrivande texter i posterformat.

Modeillustration, manuella tekniker

Med hjälp av manuella visualiseringsmetoder utforskas olika möjligheter att illustrera mode. Vi jobbar i torra och våta tekniker med bland annat: kol, pennor, kritor, tusch, vattenfärger och i kollage.

Croquis-teckning

Croquis-teckning handlar om att under en kort tid, t.ex. några minuter, göra en skiss, en teckning av modellen där det väsentligaste kommer till uttryck, såsom modellens position och rörelsedynamik. Croquis är iakttagelsebaserat och ger god övning i samspelet mellan öga och hand. Genom iakttagelse och visualisering av kroppen, dess funktioner och proportioner fås en grundförståelse för de möjligheter kläderna erbjuder.

Formning och drapering

Kursen ger en introduktion i hur man tredimensionellt arbetar med ett textilt material på en kropp. Genom formning och drapering på provdocka fås en uppfattning om materialets egenskaper, plaggets passform, proportioner och funktioner. Formningsexperimenten ger en förförståelse i övergången till mönsterkonstruktion.

Mönsterkonstruktion

Den studerande lär sig hur man gör förändringar i ett grundmönster för att åstadkomma olika plaggmodeller. Övningarna kan göras på basen av de planerade plaggen i kursen modedesign. Mera experimentella konstruktionsprinciper kan användas av de som redan har grundkunskaper i mönsterkonstruktion. Kännedom om grundläggande principer i mönsterkonstruktion skapar basen för fortsatt arbete med produktion av kläder.

Ateljéarbete

I ateljén jobbar den studerande med att framställa sina plaggidéer. Tillverkning av plaggen ger färdigheter i materialval och -hantering, mönsterkonstruktion och sömnadsteknik. Produktionssätten strävar mot ett hållbart mode genom att ta fasta på kvaliteten i utförandet, materialförbrukningen och underhållet av kläderna.

Workshops

Under året arrangeras workshops med olika teman. Det kan vara aktuella teman kring hållbarhetsaspekter som till exempel: klädernas livscykel och avyttring, ekologiskt producerade material, alternativa produktionssätt och re-design eller teknikbaserad workshoppar som broderi, stickning och specialtekniker.

Kollektionsplanering och produktion

Den studerande planerar och producerar en kollektion kläder i egen design. Designprocessen inleds med en research som öppnar upp förståelsen för en kreativ och strukturerad process. Ett antal helheter framställs för att presenteras för publik i en visning eller på en utställning. Kursen kan också avläggas som planering och framställning av scenkostym för en teaterproduktion på Tryckeriteatern.

Styling och modefotografering

Styling och modefotografering hålls gemensamt för linjerna Mode och Fotokonst. I styling övar studerandena i grupper att bygga upp en helhet av klädsel, accessoarer, smycken och smink. I modefotografering utnyttjar studerandena det de har lärt sig under stylingkursen. Studerandena får öva bland annat med val av omgivning, belysning och kamerautrustning, fotografering, assistering, samarbete med modellerna och assistenterna, bildbehandling & utskrift. Det finns övningar i studiobelysning och övrig studiofotografering, fotografering med bärbar studioutrustning i tillfälliga studioutrymmen och med befintligt ljus i olika omgivningar. Mode- och fotostuderandena arbetar i blandgrupper så att var och en både fotograferar och fungerar som assistent. Studerandena får handledning och feedback längs med workshopen och i en gemensam genomgång av resultat i slutet av kursen.

Digital bildbehandling

Introduktion till digitala tekniker för bildbearbetning och hantering.

Portfolio och slutpresentation

Den studerande sammanställer en personlig portfolio och får handledning i sin ansökan för fortsatta studier i branschen. Den egna kollektionen premiärvisas i en gemensam slutpresentation som genomförs antingen som en installation på en utställning eller som en gemensam modevisning på Tryckeriteatern.

Tuula Bergqvist

linjeledare för Mode

”Okonventionella åsikter och fräscha synvinklar inspirerar mitt tänkande”

 

 

Utbildning/studier:

Magister i konst och visuell kultur (Aalto 2013), pedagogikstudier, Beklädnadsartenom, studier och kurser i hantverk- och konstindustribranschen.

Tidigare har jag jobbat som formgivningslärare på beklädnadslinjen vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo (1996–2013), som freelance kostymör på dansteater Eri (1998–), som företagare (1990–1995) och som ateljésömmare på Jyväskylän kaupunginteatteri (1986–1990).

Jag älskar att jobba med unga kreativa studeranden eftersom det utmanar mig att jämt hålla mig allärt på vad som händer, inom speciellt modebranschen, men också inom kultur och samhälle i allmänhet. Varje gång man får bevittna en studerandes framgång känns det glädjande.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Efter ett år på Modelinjen har den studerande förverkligat designprocessen från idésökning till en färdig kollektion som presenterats på catwalken. Hen förstår varför hållbarhet inom mode är viktigt. Hen känner till de olika studie- och arbetsmöjligheterna inom branschen och har fått handledning för ansökningen till fortsatta studier.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

“Jag vill aktivera dig till att modigt ställa nya frågor och att fördomsfritt söka svar till dem.”

"Det känns härligt att få jobba med något kreativt varje dag och upptäcka och lära sig nya arbetssätt och tekniker." Stina, 2014–2015 (Esbo)

På Modelinjen har jag märkt hur fantastiskt det känns att få studera något man verkligen brinner för. Det känns härligt att få jobba med något kreativt varje dag och upptäcka och lära sig nya arbetssätt och tekniker. Det är också väldigt roligt att få jobba tillsammans med andra människor som har samma intressen som en själv, och jag tycker att stämningen i skolan är utmärkt. Tack vare våra jätteskickliga lärare känns det som att jag utvecklats massor och verkligen förbättrat mina chanser att komma in till vidare utbildningar inom mode.

"Jag älskar att skapa och experimentera och allt i min omgivning ger mig nya idéer." Pinja, 2013–2014 (Raseborg)

Då jag sökte till Modelinjen visste jag inte vad jag hade att vänta för det kommande året. Sedan terminens start har mitt intresse för mode och design vuxit mer och mer. Här får jag verkligen ge uttryck för min kreativa sida. Jag älskar att skapa och experimentera och allt i min omgivning ger mig nya idéer. Jag har lärt mig mycket om sömnad och konsten att manipulera tyger. Även dräkthistorian är intressant och föder nya idéer för mitt egna skapande. Det bästa är ändå att det endast är din egna fantasi som står som begränsning.