Konst

Konstlinjen ger grundutbildning inom bildkonst och ger dig en utmärkt bas för vidare studier inom alla konstgrenar, även arkitektur och industriell formgivning.

Högskolestudier inom det visuella fältet kräver vanligen förberedande studier av den typ som vi erbjuder på konstlinjen. Offentlig statistik visar att endast 3 % blir antagna av dem som söker till olika konstutbildningar på högskolenivå.

Tyngdpunkten läggs vid träning av öga och hand, utveckling av färg- och formsinne och personlig kreativitet. Ett gott alternativ även för den som vill ägna sig åt konstnärligt skapande under ett läsår utan koppling till eventuella yrkesstudier.

Erfarna lärare handleder dig i dina studier. Kritik och respons ges såväl individuellt som i grupp. Nivån på den tekniska utrustningen är hög.

Höstterminen inleds med en ca två månaders period i klassisk teckning och måleri där tyngdpunkten ligger på människans huvud. Detta ger dig en bra grund, som också hjälper dig när du arbetar med samtidskonst.

På konstlinjen har du goda möjligheter att förbereda dig för ett framtida yrke som t. ex. teckningslärare, arkitekt eller bildkonstnär.

UCA

Konstlinjerna vid VNF har ett samarbetsavtal med den brittiska högskolan, University for the Creative Arts (UCA), som ligger nära London. Enligt avtalet har din huvudlärare på Konstlinjen, utgående från överenskomna valkriterier, fullmakt att utse VNF-studerande för treåriga BA-examensstudier vid UCA. Läs mer!

Modellteckning & anatomi/Anatomi, huvudet

Modellteckning är grunden till all visuell framställning. Inlärningsmetoderna är objektiva och bygger på iakttagelse. Människoskelettet har stor betydelse både vid tecknandet och vid uppfattningen av volym och konstruktion. Kännedom om skelettet och muskulaturen ger grunden till en logisk metod som underlättar arbetet med bl.a. proportioner, lutningsvinklar osv. Under kursen används olika ritmaterial.

Croquis-teckning

Croquis-teckning handlar om att under en kort tid, t.ex. några minuter, göra en skiss, en teckning av modellen där det väsentligaste kommer till uttryck, såsom modellens position och rörelsedynamik. Croquis är iakttagelsebaserat och ger god övning i samspelet mellan öga och hand.

Måleriets grunder, material och metoder

Grundläggande kännedom om måleriets material, även med ett historiskt perspektiv. Pigment, bindemedel, fernissor samt tekniker under olika tidsperioder och hos olika konstnärer. Preparering av olika bottenmaterial, såsom papper, pannå och duk. Praktiska övningar med olika tematik; historiska studier, landskap, stilleben.

Skulptur

Mål och innehåll: Kursens syfte är att fördjupa sig i volymens förhållande till rummet, om olika material och tillvägagångssätt, associationsförmåga och personliga uttrycksmöjligheter. Främst består arbetet av modellering och gipsarbete i form av figur- eller porträttskulptering. Även varierande materialkombinationer och blandtekniker.

Grafik, gravyr & etsning

Grafikkursernas målsättning är att ge grundläggande kunskaper i de traditionella konstgrafiska teknikerna. Under skilda perioder/kursavsnitt behandlas djuptryck (torrnålsgravyr, linjeetsning & akvatint). Teknisk och konstnärlig handledning utgående från studerandenas egna idéer. Inramning, signering och numrering av grafik.

Teckningsworkshop och teckningsexkursioner

Syftet med teckningsexkursionerna, som infaller vid olika tidpunkter under läsåret, är att ge nya infallsvinklar och synpunkter på det konstnärliga arbetet genom att konfrontera studerandena med olika, från skolans undervisningsutrymmen avvikande miljöer. Praktiskt konstnärligt arbete.

Auni Pelho

linjeledare för Konst

”Som pedagog inspireras jag av att kunna se hur studerandenas konstnärlighet växer fram”

 

 

Utbildning/studier:

MFA konstfack, Stockholm samt privata studier i klassisk teckning och målning

Jag har jobbat som konstlärare vid VNF i många år. Längs med åren har jag haft egna utsällningar i både Finland och utomlands och så har jag varit aktiv inom konstorganisationer.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Efter ett läsår på Konstlinjen får du som studerande en bra grund i teckning och måleri vilket du har mycket nytta av när och om du arbetar med andra metoder. Dessutom har du bättre utgångsläge när du söker till yrkeshögskola eller konstuniversitet.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Kom med öppet sinne och jobba hårt!

"Här får man en bred konstlära. Jag har lärt mig mycket och kommer att lära mig ännu mera." Martin Terho, 2016–2017 (Pyttis)

Jag hade blivit intresserad av konst och ville studera det. Jag sökte in till ett par skolor och blev antagen till VNF. Jag trivs extremt bra. Man får se en massa olika människors konst och andra intressen. Lärarna är trevliga, hjälpsamma och ger bra feedback. Ämnena är bra, man lär sig en massa olika former av konst t.ex. skulptur, metall och grafik. Det är trevligt att bo på internatet, naturen här är vacker, skolbyggnaden mysig och så möter man många intressanta människor. Här får man en bred konstlära. Jag har lärt mig mycket och kommer att lära mig ännu mera.

"Själv har jag blivit bara säkrare på min framtid som bildkonstnär." Kasper Enkvist, 2015–2016 (Åbo)

Jag sökte till många konstskolor runtomkring Norden, men p.g.a. militärtjänstgöringen hade jag inte tid att göra några förhandsuppgifter. Jag kom in på Novias Konstlinje i Jakobstad, men valde ändå att komma till VNF eftersom det var närmare, och jag ville satsa på att i framtiden studera utomlands. Livet på VNF är mycket skönt, man lär sig massor, men samtidigt har man friheten att välja vad man vill göra. Internatslivet är mycket givande, och man lär känna en massa otroliga människor. Karis ligger också bra placerat mellan Åbo och Helsingfors, så det är kort väg åt båda hållen. På fritiden sysslar vi med konst, spelar petanque och biljard, och såklart festar lite. Utbildningstiden (1 år) är mycket bra, eftersom man har tid att fundera och bestämma om man verkligen vill fortsätta med det man håller på med just nu. Själv har jag blivit bara säkrare på min framtid som bildkonstnär.

"Man lär sig viktiga baskunskaper och får chansen att hitta nya sidor i sig själv och utvecklas som konstnär." Linn Byrkjeland, 2014–2015 (Korsholm)

Jag sökte in till flera olika konstskolor i både Finland och Sverige, men fick ingen studieplats, främst för att jag saknade baskunskaperna i bildkonst. Då fick jag idén om att söka till Bildkonstlinjen vid VNF, och jag är väldigt glad över mitt beslut! Man lär sig viktiga baskunskaper och får chansen att hitta nya sidor i sig själv och utvecklas som konstnär bland stöttande och kreativa människor. Hur det än går i urvalsproven nästa vår, rekommenderar jag starkt bildkonstlinjen till alla som är intresserade av kreativ verksamhet. Det är väldigt givande och på samma gång jätteroligt!

"Jag är så glad och tacksam över att ha fått spendera mitt mellanår här, året har gett mig väldigt mycket." Nicole Hjelt, 2012–2013 (Grankulla)

Jag sökte till VNF:s bildkonstlinje för att lära mig mer och utveckla mig inom konst, som alltid varit en kär hobby. Studierna här har fått mig att inse att jag vill fortsätta med högre studier och i framtiden jobba med konst. Denna unika linje erbjuder en flexibel, trivsam och sporrande arbetsmiljö, med kunniga och inspirerande lärare. Jag är så glad och tacksam över att ha fått spendera mitt mellanår här, året har gett mig väldigt mycket.