Valokuvataide

Opintolinja tarjoaa peruskoulutusta tuleville ammattivalokuvaajille ja heille, jotka haluavat kehittää teknistä osaamistaan ja persoonallista valokuva-ilmaisuaan.

Tarjolla on tekniikan ja valokuvailmaisun opintoja sekä perinteisin että nykyaikaisin menetelmin, mustavalkokuvauksen perustekniikasta digitaaliseen kuvankäsittelyyn.

Vahvat perustaidot

Opetuksen päämääränä on, että saat vahvat tekniset ja visuaaliset perustaidot. Opit työskentelemään vaihtelevissa olosuhteissa, itsenäisesti ratkaisemaan valokuvauksen ongelmia ja välittämään tietoa, tunteita ja tunnelmia persoonallisella tavallasi. Opittua tietoa sovellat käytännön harjoituksiin ja tehtäviin.

Opiston kameravarustus, studio, laboratorio, pimiöt ja tietokoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä. Opetuksessa kinnitämme huomiota kuvien käyttöön eri tarkoituksissa kuten reportaaseissa, mainoksissa ja taide-yhteyksissä.

Hyvät valmiudet

Korkeakouluopintohin vaaditaan usein pohjakoulutus ja hyvät tekniset taidot. Valokuvataidelinjalla opit tekemään erilaisia portfolioita, joista sinulla on hyötyä tulevaisuudessa. Me voimme antaa sinulle hyvät valmiudet ammattiin tai jatko-opintoihin.

Pääopetuskieli on ruotsi, ja henkilökohtaista opastusta saa suomenkielellä. Suomea saa myös käyttää kirjallisissa tehtävissä sekä suullisissa esiintymisissä.

UCA

Opistomme on usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä Lontoossa sijaitsevan University for the Creative Arts korkeakoulun kanssa (UCA). Yhteistyösopimus mahdollistaa, sovittujen valintakriteerien puitteissa, VNF:n Taidelinjan opettajaa valitsemaan VNF:n opiskelijoita opiskelemaan UCA:aan, jossa he voivat kolmen vuoden opintojen jälkeen suorittaa BA-tutkinnon. Lue lisää!

Aikaisempien opiskelijoiden kotisivuja

Anna Hämäläinen, Martin Sommerschield, Dennis Båvenmark och Anders Portman, Juho Kuva, Hanna Linnakko, Jonas ThoménLinda NylindAnne VaténAnnett ReimerLukas RenlundA.J. SavolainenSebastian Rostedt, Anton Sucksdorff

Koulutuksessa aineita ei voida erottaa vedenpitävästi, aineet integroidaan luovassa prosessissa. Alla oleva kuvaus kertoo minkälaisen tietokokonaisuuden pyritään antamaan.

Valokuvaustekniikka, perinteisiä menetelmiä

Opiskelija oppii analogisten kameroiden rakenteet ja toiminnot. Valokuvaustekniikoiden perustiedot, pimiötekniikka ja valokuvaus-prosessit sekä itsenäinen ongelmanratkaisu. Opiskelijoiden tulisi oppia hallitsemaan analogiset työkalut sekä valokuvamateriaalit ja prosessit, työskennellä vaihtelevissa olosuhteissa ja ratkaista luovasti valokuvaus-ongelmat niin, että osaavat sujuvasti ilmaista itseään valokuvauksellisesti. Joka lukukausi päättyy teoriakokeella, joka mittaa opiskelijan teoreettista tietämystä. Käytännön taidot testataan harjoituksilla ja työpajoilla lukuvuoden aikana.

Digitaalinen kameratekniikka ja kuvienkäsittely

Opiskelija oppii digitaalisen kameran rakenteet ja toiminnot sekä digitaalisen kuvan perusteorian, kuvaformaatteja, tulostusta, värienhallintaa, skannausta ja kuvan lukemista. Photoshop-työskentely perusvalmiuksista kehittyneeseen kuvanmanipulointiin. Opiskelijat oppivat myös käsittelemään digitaalisia valokuvia tekstin kanssa sekä grafiikkaa verkkoon ja tulostukseen. Typografia, taitto, InDesign ja PDF-portfolio. Teoria-tunteja, demonstraatioita, harjoituksia, palautetta, henkilökohtaista valmennusta, henkilökohtaista työskentelyä. Joka lukukausi päättyy teoria-kokeella, joka mittaa opiskelijan teoreettista tietämystä. Käytännön taidot testataan harjoituksilla ja työpajoilla lukuvuoden aikana.

Valokuvaustekniikan teoria

Teoreettista perustietoa valokuvauskemiasta, valosta ja optiikasta, valokuvaustekniikoista, pimiötekniikoista ja valokuvausvälineiden prosesseista ja itsenäisestä ongelmanratkaisusta. Opiskelija oppii valokuvaus-materiaalin ja -työvälineiden rakenteet ja toimivuuden, hallitsee työkalujaan ja prosessejaan, työskentelee vaihtuvissa olosuhteissa ja ratkaisee luovasti tekniset ongelmat, niin että hän osaa sujuvasti ilmaista itseään valokuvaamalla. Teoriatunteja. Joka lukukausi päättyy teoriakokeella, joka mittaa opiskelijan teoreettista tietämystä. Käytännön taidot testataan harjoituksilla ja työpajoilla lukuvuoden aikana.

Visuaalinen ilmaisu ja kuva-analyysi

Opiskelija harjoittelee kuvientarkkailua, tarkastelee kuvia kriittisesti sekä oppii suhtautumaan itsenäisesti kuvien taiteelliseen ja kuvalliseen laatuun. He harjoittelevat määrittelemään kuvien ilmaisumuotoa. Opiskelijoita kannustetaan luottamaan omaan käsitykseensä kuvamateriaalista. Keskustellaan kokoonpanoista ja esteettisistä tasapainopoluista. Kurssi-kokonaisuus muodostaa sillan ja pohjan portfoliotyöskentelyyn. Käytännön harjoituksia, palautetta ja arvosteluja.

Studiovalokuvaus

Teoreettista ja käytännöllistä perustietoa studiotyöskentelystä. Valaistus, eri kameroiden käyttö, tuotevalokuvaus, lähivalokuvaus, muotokuvat, glamour- ja muotivalokuvaus, ongelmanratkaisu. Teoriatunteja, demonstraatioita, harjoituksia, palautetta, henkilökohtaista valmennusta, henkilökohtaista työskentelyä.

Stailaus ja muotivalokuvaus

Stailaus- ja muotikuvaustyöpajat järjestetään yhteisinä muotilinjalle ja valokuvataiteen linjalle. Stailauskurssilla opiskelijat harjoittelevat ryhmissä vaatteista, asusteista, koruista ja meikistä koostuvien kokonaisuuksien rakentamista. Muotikuvauksessa opiskelijat hyödyntävät stailauskurssin aikana oppimiaan asioita. Opiskelijat harjoittelevat kuvausympäristön, valaistuksen ja kamerakaluston valintaa, valokuvausta, kuvauksen avustusta, yhteistyötä mallien ja avustajien kanssa sekä kuvankäsittelyä ja tulostamista. Kurssilla harjoitellaan myös studiovalaistusta, studiokuvausta, kuvaamista kannettavilla studiolaitteilla väliaikaisissa studiotiloissa ja kuvaamista vallitsevassa valossa eri ympäristöissä.

Muodin ja valokuvauksen opiskelijat työskentelevät sekaryhmissä siten, että jokainen sekä valokuvaa, että toimii avustajana. Opiskelijat saavat opastusta ja palautetta kurssin aikana ja yhteisessä arviointitilaisuudessa kurssin lopussa.

Portfolio, näyttelykäytäntö ja lopputyö

Portfoliomenetelmä esitetään, sen ominaisuudet ja mahdollisuudet eri yhteyksissä. Käytännön portfoliotyötä, ilmaisua, luonnetta, taittoa ja kuvankäsittelyä. Opettaa opiskelijoita suunnittelemaan ja työskentelemään itsenäisesti kuvasarjojensa kanssa sekä rakentamaan kriittisen ja analyyttisen lähestymistavan avulla kuvallisia kokonaisuuksia näyttelysarjojen, portfolioiden ja kuvanäytöksien muodossa.

Työpajat ja lyhytkurssit

Opiskelijat työskentelevät tiiviisti projektin muodossa tavoitteiden ja aikataulujen parissa. Opiskelija oppii suunnittelemaan työnsä ja toteuttamaan sitä suunnitelman mukaisesti. Harjoituksia, itsenäistä työskentelyä ja ryhmä-työskentelyä sekä palautetta ja henkilökohtaista ohjausta.

Valokuvahistoria

Valokuvaushistoria, päähenkilöt ja kehitys.

Opintokäynnit

Retkiä näyttelyihin ja taidetapahtumiin.

Studia generalia

Opiskelija saa yleiskuvan eri taiteeseen ja kulttuuriin liittyvistä teemoista.

"Opistolla on hyvät puitteet perinteiseen pimiötyöskentelyyn sekä studio, joiden takia olen innostunut tekemään myös jonkin verran omia projekteja koulutehtävien lisäksi." Inka Peltola, 2016–2017 (Inkoo)

Minulla oli jo aiempaa valokuvauskoulutusta, mutta olen silti saanut opinnoista paljon irti. Opettajilta saa myös henkilökohtaista ohjausta ja tehtävistä voi tarvittaessa tehdä vaikeampia jos tuntuu että kaipaa enemmän haasteita. Erityisesti on ollut hyötyä siitä, miten täällä on oppinut hyviä työskentelytapoja ja tekemään tehtävät ajallaan, niin kuin myöhemmin työelämässäkin tullaan vaatimaan. Kansanopisto on myös ollut hyvä ympäristö oman valokuvaustyylin kehittämiseen ja uuden kokeilemiseen. Opistolla on hyvät puitteet perinteiseen pimiötyöskentelyyn sekä studio, joiden takia olen innostunut tekemään myös jonkin verran omia projekteja koulutehtävien lisäksi. Suomen kielellä pärjää, mutta huomasin itse myös ruotsin kielen taitojen kehittymisen selvästi jo muutaman kuukauden jälkeen.

"Kaipasin tekemistä välivuodeksi ja olen aina ollut kiinnostunut valokuvauksesta." Lila Hummelin, 2015–2016 (Inkoo)

Valitsin VNF:n, koska kaipasin tekemistä välivuodeksi ja olen aina ollut kiinnostunut valokuvauksesta. Opin paremmaksi valokuvaajaksi ja kuvaamaan erilaisissa olosuhteissa. Tehtävät ovat olleet haastavia ja vaatineet pohtimista, mistä on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa ja jatko-opinnoissa.

"Olen oppinut valokuvauksen perusteet ja kehittynyt kohti vaativampia tehtäviä." Pi Backman, 2013–2014 (Porvoo)

Valokuvaus on ollut kiinnostukseni kohteena jo pidemmän aikaa ja hain VNF:aan, jotta hyödyntäisin välivuoteni. Tehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja niistä saadut arvioinnit ovat olleet rakentavia. VNF:ssä olen oppinut valokuvauksen perusteet ja kehittynyt kohti vaativampia tehtäviä, josta tulee olemaan hyötyä minulle tulevaisuudessa ja jatko-opinnoissa.

"VNF tarjosi hyvät puitteet, koska halusin kehittää itseäni valokuvauksessa." Emma Sarpaniemi, 2012–2013 (Helsinki)

Hain VNF:aan, koska en päässyt hakemiini kouluihin ja halusin hyödyntää välivuoteni. VNF tarjosi hyvät puitteet, koska halusin kehittää itseäni valokuvauksessa. Koen, että olen kehittynyt ja minulla on paremmat mahdollisuudet jatko-opintoihin. Tehtävät ovat olleet monipuolisia, mikä on mahdollistanut monien eri lähetysmistapojen käyttämistä.

Opettajat

Markku Nyytäjä

Valokuvataide

Puh. 044 022 6043
markku.nyytaja@vnf.fi