Open Minds Media

Utbildning i kommunikation

2017–2018

Linjan opetuskieli on ruotsi

Open Minds Media är en ettårig utbildning. Studiehelheten består av kommunikation genom film, ljus och ljud. Utbildningen riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds Media.

Beskrivning av utbildningen

Varifrån kommer idéer och hur får vi ut dem till omvärlden? Under det andra året vid Open Minds Media jobbar vi med film, ljus och ljud. Vi lär oss arbeta framför och bakom kameran.

Vi har kurser i bl.a. dokumentärfilm, animation, musikvideo och radioreportage. Vi jobbar med kroppen och rösten som verktyg. Vi går igenom tekniska saker som bildkomposition, kamerahantering och editering, men fokuserar också mycket på budskap och innehåll. Till undervisningen hör också kurser där vi tecknar och målar. Vad vill just du berätta? Hur gör du det på bästa möjliga sätt?

Under året har vi flera lärare som är experter inom sina undervisningsområden. De hjälper dig att hitta din egen röst och få fram den. Det går fint att söka också om du inte gått det första året vid Open Minds Media.

Metoder

Praktiskt arbete och teori i verkstäder, studior och klassrum. Lärarledda övningar och självständigt arbete.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) foto- och mediaintresserade personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar såväl bransch-och ämneskunskap som social förmåga; studerandenas självuppfattning och beredskap för ett mera självständigt liv. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande en grund för vidare studier inom området.

Tidpunkt om omfattning

Hösttermin: 4.9–19.12.2017 (ingen undervisning v. 42 och 49)
Vårtermin: 8.1–25.4.2018 (sportlov v. 8, påsklov v. 14)
Läsårets längd sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.
Studierna omfattar tre dagar/vecka (i regel må–ons) med 5 lektioner/dag, med lunch på skolan. (Undantagsvis v. 50 må-to och v. 51 må-ti.) Skoldagen inleds vid 10 och avslutas ca 14.30. Vi strävar att anpassa lektionstiderna till buss- och tågtidtabellerna.

Lärare

Linjeledare: Nina Nordström, TV-regissör och fotograf

Timlärare:
Anna Härmälä, illustratör, grafiker och författare
Magnús Logi Kristinsson, performance konstnär
Pekka Nikrus, fotograf

Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun och förverkligas med stöd av Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden.

Nina Nordström

linjeledare för Open Minds Media 2

”Jag inspireras av människor och olika sätt att uppleva världen”

 

 

Utbildning/studier:

Medianom, manusskribent och regissör

Jag har tidigare jobbat med att producera, skriva, regissera, filma, ta upp ljud och editera TV-program, dokumentärer och kortfilmer. Jag har också dragit olika kurser för barn, unga och vuxna inom ämnet.

Jag inspireras av människor, olika sätt att uppleva världen och uttrycka sig på samt av möjligheten att kunna utveckla kommunikation och förståelse för olika företeelser i världen och framför allt varandra.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Studeranden kommer att lära sig baskunskaper för att kunna uttycka sig själv via olika sorter av media.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Kom och upplev intressanta sätt att skapa och uttrycka dig själv!