Open Minds Pargas

Opetus on ruotsinkielinen

Utbildning i kommunikation

2018–2019

Open Minds Pargas är en ettårig utbildning. Studiehelheten består av kommunikation genom bild och ljud och riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Facebook

Innehåll

Vi bekantar oss med fotografering, grafisk design och film. Vi skriver manus, gör reportage och spelar in ljud i olika former. Vi jobbar både för hand och digitalt. Vi kommer också att göra studiebesök.

Kurser

  • Reportage
  • Grafisk design
  • Manus
  • Rörlig bild
  • Fotografering
  • Bildbehandling
  • Visuell kommunikation

Metoder

Praktiskt arbete och teori i verkstäder, studior och klassrum. Lärarledda övningar och självständigt arbete.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) foto- och mediaintresserade personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar såväl bransch- och ämneskunskap som social förmåga; studerandenas självuppfattning och beredskap för ett mera självständigt liv. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande en grund för vidare studier inom området.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt och omfattning

Hösttermin: 3.9–12.12.2018 (höstlov v. 42)
Vårtermin: 7.1–17.4.2019 (sportlov v. 8)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.
Studierna omfattar tre dagar/vecka (i regel må–ons) med 5 lektioner/dag med lunch på skolan. Skoldagen inleds kl. 10 och avslutas ca 14.30.

Lärare

Huvudlärare på kursen är Erik Saanila, fotograf, kameraman och dokumentärfilmare. Olika gästlärare kommer att undervisa i de ämnen de har specialkunskaper i.

Studieavgift

Studierna och studiematerialet finansieras med understöd från Svenska Kulturfonden. De studerande betalar en kostavgift på 6 € per dag för lunch och mellanmål.

Plats

Utbildningen äger rum på Pjukalavägen 134 i Pargas i f.d. Åbolands folkhögskolas utrymmen.

Ansökan

Ansökningsblankett

Sista ansökningsdag 20.6.2018. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas per 30.6.2018.

För mer information kontakta 044 022 6021 eller kurser@vnf.fi

Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun och förverkligas med stöd av Svenska Kulturfonden.