Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest. Linjespecifik information (2018) nedan:

Teater: Testtillfället ordnas på TryckerTeatern den 10 augusti. Kallelse med mera information skickas till alla sökande.

Dans: Testtillfälle ordnas den 9 augusti på VNF. Kallelse med mera information skickas till alla sökande.
OBS! Om du skickar in din ansökan till Dans senast 11.6 har du möjlighet att bli antagen redan i juni på basen av dansintyg, video samt telefonintervju. Intyg och video skickas in senast 12.6 (23:59), telefonintervju sker 13.6 kl. 9–18. Tilläggsinfo skickas till sökande.

Testtillfällena ordnas strax efter ansökningstidens utgång , varför din ansökan bör vara hos oss i så god tid att vi hinner sända dig en skriftlig kallelse.

Till övriga linjer väljs studerande med särskilt beaktande av sökandes betyg. I enskilda fall kan den sökande kallas till lämplighetstest.