Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Om VNF
Om VNF

PEDAGOGISKA BROAR – Kotisuomessa lärarhandledning

Är du lärare som undervisar vuxna invandrare i svenska? Söker du pedagogiska metoder för att göra språket mera levande och roligt i klassrummet? Vill du dessutom att eleverna ska lära sig att studera självständigt genom flerformsstudier via internet?

Bekanta dig då med Pedagogiska broar!

Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen för att utveckla utbildningen för vuxna invandrare på svenska och skapa bättre förutsättningar att hitta vägen ut till studier och arbetsliv. Dessutom var en av målsättningarna att skapa förutsättningar för en kontinuerlig diskussion med (språk)lärare inom fria bildningen i Västra Nyland.

Arbetsgruppen beslöt att utgå från undervisningsmaterialet i svenska på kotisuomessa.fi och bearbeta innehållet så att det lämpar sig för både undervisning i klass och studier på egen hand.

Resultatet ser du nedan! Varsågod och lycka till!

 

Materialet, i svenska som främmande språk, kan användas av inlärare med relativt god studievana. Materialet är anpassat för klassundervisning och studier hemma mellan lektionerna.

Materialet hittar du här: Kotisuomessa lärarhandledning Nivå 1 och Nivå 2

Innehåll:

- Lektionsplaner i dokumentet ”Disposition” (nivå 2)

- Aktiveringar kapitelvis (kapitel 1-21) för Nivå 1

- Aktiveringshäfte för Nivå 2

- Mappar kapitel för kapitel innehållande texter, ordlistor och bildmaterial

Användningsområden

Lektionsplaner presenteras för varje kapitel, men läraren har naturligtvis frihet att välja ut lämpliga textavsnitt, dataövningar och aktiveringar utgående från gruppens nivå och bakgrund samt kursens längd.

Läraren läser texter i klass, förklarar grammatikaliska moment och leder aktiveringarna kring materialet, medan ljudfiler och rent mekaniska dataövningar på webbsidan görs som hemarbete vid dataskärmar. Begreppet "lyssna" i lektionsplanerna behöver inte nödvändigtvis betyda att man i klass lyssnar på de färdigt inspelade ljudfilerna, utan lärarens naturliga läsning är att föredra i klass. De texter som lämpligen kan läsas av läraren finns samlade i materialet.

Ordlistorna som också finns i materialet kan skrivas ut och fyllas i med översättning till det egna språket eller med förklaringar. Förklaringar på svenska ges ibland också i ljudmaterialet.

Bilderna som finns i de elektroniska mapparna är hämtade från webbsidorna och kan användas i pedagogiska syften i klassen.

Aktiveringshäftet

Texterna följs alltså upp av olika aktiviteter, rollspel, lekar, spel, sånger m.m. i syfte att befästa och träna ordförråd och strukturer i naturliga sammanhang, på ett lekfullt och avspänt sätt.

I aktiveringshäftet presenteras två slag av aktiveringar, 1 och 2 (begreppen är för det mesta utskrivna):

Aktivering 1 är textnära och tryggt. Man behöver inte analysera detaljerna eller grammatiken. Inlärningen sker ändå, men mer på en omedveten nivå och utan ansträngning.

I aktivering 2 släpper man den textnära tryggheten och ger sig lekfullt ut på "hal is". Här får deltagarna experimentera och producera själva i rollspel, diskussioner, pedagogiska lekar och spel, kreativt skrivande, etc.

 

Projektet PB- pedagogiska broar

Finansiär: Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola beviljades ett specialunderstöd från Utbildningsstyrelsen för utvecklande av utbildningen för vuxna invandrare.

Samarbetspartners: Lärkkulla,VNF och MBI

Tid: 1.7.2013–31.12.2014

Syfte: Skapa bättre förutsättningar för vuxna invandrare att hitta vägen ut till studier och arbetsliv genom ökad språk- samhällskunskap. Skapa förutsättningar för en bestående diskussion med lärare här i trakten.

Medel: Fokusera på att utveckla och förbättra våra metoder och ge lärarna tillgång till relevant material och hjälpa dem använda den digitala kursen på nätet via lärarhandledningar vi utvecklat i projektet.

(Det elektroniska materialet på kotisuomessa.fi (Svenska, Nivå 2) är gjort i Vasa, inom ett projekt kallat ”Digitala spåret”.)

Kontaktperson och koordinator för projektet: Gerd Forss, gerd.forss@gmail.com

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.