Rektor

Västra Nylands folkhögskola lediganslår tjänsten som rektor. De redan inkomna ansökningarna beaktas.

Rektor är samkommunens ledande tjänsteman och fungerar som skolans pedagogiska, administrativa och ekonomiska ledare. Rektor skall kontinuerligt följa med Västra Nylands folkhögskolas verksamhet innehållsmässigt och ekonomiskt, ge förslag till riktlinjer för skolans framtidsstrategier, utveckla möjligheterna för att förbättra verksamhetens kvalitet samt utarbeta planer för personalens fortbildning. Rektor är förman för personalen och har undervisningsskyldighet. Som rektors förman fungerar samkommunens styrelseordförande. Tjänsten besätts från 1.6.2019 med en fyra månaders prövotid.

Behörighetsvillkoren framgår av förordning 986/1998.

Förutsättningar för tjänsten:

  • högre högskoleexamen
  • förtrogenhet med fritt bildningsarbete
  • intresse för kultur och samhälle
  • god social kompetens
  • goda kunskaper i svenska, finska och engelska
  • erfarenhet av projekthantering och externa finansieringsformer

Mera information ger styrelseordförande Ann-Katrin Bender 040 742 3643.

Ansökningstiden utgår måndag 15.4.2019 kl. 15.30.
Ansökningar skickas till prorektor anna.lonngren@vnf.fi