Imrokurs (Kulturparasollet)

Kurssin opetuskieli on ruotsi

19–21.1.2018

Improvisera!

Kom på kurs för att lära dej grunderna för teaterimprovisation. På kursen lär du dej hur du kan improvisera tillsammans med andra. Du lär dej acceptera andras förslag och att komma med egna. Du lär dej berätta historier tillsammans med andra.

Genom lekfulla övningar introduceras du till de grundläggande elementen inom improvisationsteater – fantasi, spontanitet, samarbete och kommunikation. Du får också bekanta dej med olika teatersporttekniker.

Kursen förutsätter ingen tidigare erfarenhet. En positiv attityd räcker bra till.

Kursen ingår i det treåriga projektet Kulturparasollet 2015–2018, finansierat av Svenska Kulturfonden.

 

Målgrupp: Gymnasie-, VNF- och Lärkkullastuderande

Lärare: Henrik Grönroos

Kurstid: fre kl. 18–21.15, lö–sö kl. 10–14.30

Kursplats: Västra Nylands folkhögskola

Pris: Kursen är avgiftsfri för målgruppen

Tilläggsinformation: kurser@vnf.fi, 019 222 6021

Sista anmälningsdatum: 8.1.2018

 

Ilmoitus

Syntymäaika

Majoitus*

Liitteet jos niitä erikseen pyydetään