Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Kurser
Kurser och kortare utbildningar

FÖRFATTARSKOLAN

Hösten 2017–våren 2018

Författarskolan är en kurs för den som vill skriva ett manus. Formen för berättelsen (prosa, lyrik, dramatik) är fri. Det behöver heller inte finns något manus när kursen börjar utan det kan arbetas fram under kursens gång. 

Att skriva är ett sätt att se och få syn på. Det är att berätta historier och berättandet är att – på olika sätt – beskriva och/eller förhålla sig till världen.

Författarskolan är ett sammanhang där man får växa som enskild skribent och i relation till gruppen. Skrivandet behöver inte vara ensamt. Själva skrivandet formas enligt dramaturgisk princip där det framför allt gäller att se mönster och foga ihop dem till helheter. Författarskolan tar skrivandet på allvar och visar samtidigt på lekfullheten i att skriva i olika kreativa skrivövningar.

Under kursen får deltagarna lära sig att hitta spår för berättelser och helheter – olika slags former och format – och träna på olika tekniska möjligheter i skrivandet.

Som lärare eller handledare fungerar författarna Mia Franck och Monika Fagerholm, som båda varit ledare för ett flertal skrivkurser.

Målsättning och ansökan

Samtliga deltagare ska producera ett råmanus eller ett längre bearbetat manus. För att uppnå detta resultat kommer antagning till Författarskolan att ske genom motivationsbrev. Motivationsbrevet är ett personlig format brev. Brevet är ett arbetsprov och kräver därför att du lägger ner tid på brevet. Berätta om dig själv, vad du gjort, vad du gör nu. Berätta om ditt skrivande och läsande. Lägg i synnerhet tyngdpunkt på din ambition med kursen. Tala om för oss varför just du ska antas till denna kurs. Obs! Vi avser inte projektbeskrivningar eller synopsisar, vad som intresserar oss är drivkrafter, vilja att lägga ner tid och energi på att skriva – beredskapen att möta upp mot de krav – att skriva regelbundet – som skolan ställer.

Vi vill ha din ansökan med bifogat motivationsbrev senast 4.8. Besked om studieplats meddelas per epost 15.8. Till Författarskolan antas 12 deltagare. Kursen startar om vi har 10 bekräftade deltagare.

Målgrupp

Författarskolan riktar sig till både professionella och amatörskribenter. En dynamisk grupp består gärna av människor med olika erfarenhet i livet och med skrivandet, olika ålder och varierande mål för skrivandet. Att skriva mår bra av att få finnas i en grupp där frågeställningarna om vad som fungerar och inte fungerar är mångfacetterat.

Pedagogisk idé

Författarskolan är uppbyggd enligt en resa i sex huvudsakliga etapper varav de tre första handlar om att skapa ett manus och de tre senare fokuserar på att samtidigt som nytt skrivs, kreativt bearbeta manuset. Under sex stycken intensiva veckoslut möts deltagarna för att skriva, diskutera och läsa varandras text (100% konfidentialitet gäller).

För att få en fungerande grupp där det är tryggt och välkommet att arbeta med textvärlden så läggs det vikt vid gruppdynamiken. Utöver de gemensamma träffarna ingår regelbundet individuell handledning av de två lärarna i Författarskolan.

Som pedagogisk idé bygger Författarskolan på att visa hur en tanke på organisk dramaturgi kan föda fram ett manus. Att en resa i sex etapper kan skapa ett manus. Hela året görs som en skrivresa.

Omfattning: ca 100 närstudielektioner, distansarbeten och personlig handledning.

YLE 20.4.2017 Leta fram dina texter - författarskola börjar i Karis

 

Svenska folkskolans vänner stöder Författarskolan

 

Lärare: författarna Mia Franck och Monika Fagerholm

Kurstider: Fredagar kl. 18–20.30, lördag och söndag kl. 10–15.30

Kursveckoslut:
Hösten 2017: 29.9–1.10, 3–5.11, 8–10.12
Våren 2018: 12–14.1, 2–4.3, 20–22.4, 19–20.5 (lö-sö kl. 10–15)

Kurspris: 475 € inkl. undervisning
Kursen ordnas med stöd av Svenska folkskolans vänner.

Ansökan: skicka dina kontaktuppgifter samt bifogat motivationsbrev per e-post till kurser@vnf.fi senast 4.8. Besked om studieplats meddelas per epost 15.8. Det krävs 10 bekräftade deltagare för att kursen skall starta. Max antal deltagare: 12.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 019 222 6021

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.