Utmattningssyndrom, 5 sp (ÅA)

27–28.10 och 3–4.11.2017

Målsättningar och innehåll:

Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

Kursen motsvarar kursen burnout-problematik från tidigare kursfordringar. Kursen ingår i grundstudierna i arbetsplatspsykologi. 20 lektioner.

Lärandemål:

Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i
återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter:

Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

Litteratur:

  • Maslach C., & Leiter, M. P. Sanningen om utbrändhet. 1999 eller senare. Natur och Kultur
  • Jones, H. Handbok i stresshantering. 2001. Richters.

 

Lärare: psykoterapeut, arbetshandledare Mika Lindfors

Kurstid: 27–28.10 och 3–4.11.2017
fredag 18–21, lördag 10–15.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 6.10.2017
Anmälningstiden förlängd till 20.10

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu