Musikkurs i samarbete med MWI

27.6–7.7.2017

VNF ordnar i samarbete med Martin Wegelius Institutet musikkurs som riktar sig till såväl barn och unga, vuxna och familjer. Kursen har ca 100 deltagare och dess breda kursutbud möjliggör all slags synergier under kursen, som fokuserar kring sammusicerande. När vi samlas på sommaren för att göra musik med glada förtecken blir vi en stor orkester och många i kören.

Instrumentalundervisningen välkomnar såväl nybörjare som längre hunna spelare i alla åldrar. Undervisningen sker i lämpliga grupper på lägre nivå. Från och med nivå 2 är det möjligt att få enskild undervisning 4 x 45 minuter. För stråkar tillkommer en extra avgift på 100 € för enskild undervisning. Märk att enskild undervisning förutsätter att du planerar in egen övningstid dagligen i ditt schema. Enskild undervisning ges i bi-instrument enligt musiklägrets resurser.

Mera information om kursutbudet

 

Dagsläger är ett alternativ för yngre deltagare och deltagare som bor på orten. Kom med och bidra till en glad gemenskap!

Lärare: Kursen leds av en rad yrkesverksamma musiker, läs mer om huvudkursens lärare.

Anmälningar och information: Anmälningar inom maj 2017
Anmälningsblanketten hittar du här. På anmälningsblanketten framgår även annulleringsvillkor.

DELTAGARAVGIFTER 2017:

480 € Helpension för 2004 eller senare födda

540 € Helpension för 2003 eller tidigare födda samt yrkesstuderande och vuxna

380 € Dagsläger för 2004 eller senare födda

420 € Dagsläger för 2003 eller tidigare födda samt yrkesstuderande och vuxna

Tilläggsavgifter

100 € Enskild undervisning för alla stråkar

60 € Open masterclass för cellister, Jan-Erik Gustafsson

10 € Extra avgift per natt för enkelrum

30 € Anmälningsavgift för anmälan efter 18.4.2017

Information om kursen hittar du också på MWI:s hemsida www.mwi.fi