Konflikthantering, 5 sp (ÅA)

8–9.12.2017 och 12–13.1.2018

Målsättningar och innehåll:

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen. 20 lektioner.

Kursen ingår i grundstudierna i arbetsplatspsykologi.

Lärandemål:

Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Allmänfärdigheter:

Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

Litteratur:

  • Van Slyke, E. J. Listening to conflict: Finding constructive solutions to workplace disputes. 1999. Amacom.
  • Potter-Efron, R. T. Working anger: Preventing and resolving conflict on the job. 1998. New Harbinger Publ.

 

Lärare: PD, PeM, psykoterapeut Eeva-Liisa Salmi

Kurstid: 8–9.12.2017 och 12–13.1.2018, fre 18–21, lö 10–15.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 85 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 17.11.2017

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu