Kansliets öppettider under sommaren

Juni

kl. 8.30–16

Juli

2–6.7 kl. 8.30–16

9–29.7 stängt
Ansökningar kan skickas in som vanligt under den här tiden.
Vid brådskande ärenden kan rektor Henrik Grönroos kontaktas: 040 558 2081, henrik.gronroos@vnf.fi

Augusti

kl. 8.30–16