Ansökningstiden pågår!

Ansök senast 6.8.2018

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs!

ansökningsblankett >

VNF behandlar ansökningar under hela sommaren och sökande som blir godkända får per post ett skriftligt meddelande härom, oftast inom 2 veckor.

Sökande till linjerna som kräver lämplighetstest* får svar först efter testdagen, d.v.s efter 9–10.8.

Tionde klassen

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi under tiden 22.5–24.7.2018.

*Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest.

Teater
Testtillfället ordnas 10 augusti. Information om detta skickas till alla sökande.

Dans
Testtillfället ordnas 9 augusti. Information om detta skickas till alla sökande.

Observera att lämplighetstest ordnas strax efter ansökningstidens utgång 6.8.

studielinjerna >