Ansökan

VNF behandlar ansökningar under hela sommaren och sökande som blir godkända får per post ett skriftligt meddelande härom, oftast inom 2 veckor.

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Du kan också skriva ut en ansökningsblankett som du postar till oss. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

Sökande till linjerna som kräver lämplighetstest får svar först efter testdagen, läs mera under rubriken Lämplighetstest.

Tionde klassen

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi i maj–juli.

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.

Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest.

Sökande som skickat in sin ansökan innan den 12.6 (2017) kallas till lämplighetstest i juni. Sökande som sänder in sin ansökan senare, före ansökningstidens utgång 7.8 (2017), kallas till lämplighetstest som ordnas i augusti. Linjespecifik information nedan (2017):

Teater Testtillfällen ordnas 16 juni (kl. 10.15) och 11 augusti. Information om detta skickas till alla sökande.

Dans Testtillfällen ordnas på VNF 15 juni (kl. 16) och 11 augusti (kl. 12). Information om detta skickas till alla sökande.

Observera att lämplighetstest ordnas strax efter ansökningstidernas utgång (12.6 respektive 7.8), varför din ansökan bör vara hos oss i så god tid att vi hinner sända dig en skriftlig kallelse.

Till övriga linjer väljs studerande med särskilt beaktande av sökandes betyg. I enskilda fall kan den sökande kallas till lämplighetstest.

* Utan betygskopior kan ansökan inte godkännas. Om du av någon orsak inte kan bifoga dem till din ansökan kan du skicka dem skilt per e-post eller per post till:

Västra Nylandsfolkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis