Ansökan

Ansök senast 6.8.2018

Ansökan till Dans och Teater också 11.6. Läs mer under rubriken Lämplighetstest.

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

VNF behandlar ansökningar under hela sommaren och sökande som blir godkända får per post ett skriftligt meddelande härom, oftast inom 2 veckor. Sökande till linjerna som kräver lämplighetstest får svar först efter testdagen, läs mera under rubriken Lämplighetstest.

Tionde klassen

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi i maj–juli.

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.

Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest.

Sökande som skickar in sin ansökan senast 11.6 kallas till lämplighetstest i juni. Sökande som sänder in sin ansökan senare, före ansökningstidens utgång 6.8, kallas till lämplighetstest som ordnas i augusti. Linjespecifik information nedan:

Teater Testtillfällen ordnas 15.6 och 10.8. Information om detta skickas till alla sökande.

Dans Testtillfällen ordnas 15.6 och 10.8. Information om detta skickas till alla sökande.

Observera att lämplighetstest ordnas strax efter ansökningstidernas utgång (11.6 respektive 6.8), varför din ansökan bör vara hos oss i så god tid att vi hinner sända dig en skriftlig kallelse.

Till övriga linjer väljs studerande med särskilt beaktande av sökandes betyg. I enskilda fall kan den sökande kallas till lämplighetstest.

* Utan betygskopior kan ansökan inte godkännas. Om du av någon orsak inte kan bifoga dem till din ansökan kan du skicka dem skilt per e-post eller per post till:

Västra Nylandsfolkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis