Ansökan

Ansök senast 6.8.2018

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

VNF behandlar ansökningar under hela sommaren och sökande som blir godkända får per post ett skriftligt meddelande härom, oftast inom 2 veckor. Sökande till linjerna som kräver lämplighetstest får svar först efter testdagen, läs mera under rubriken Lämplighetstest.

Tionde klassen

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi i maj–juli.

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.

Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest. Linjespecifik information nedan:

Teater: Testtillfället ordnas på TryckerTeatern den 10 augusti. Kallelse med mera information skickas till alla sökande.

Dans: Testtillfälle ordnas den 9 augusti på VNF. Kallelse med mera information skickas till alla sökande.
OBS! Om du skickar in din ansökan till Dans senast 11.6 har du möjlighet att bli antagen redan i juni på basen av dansintyg, video samt telefonintervju. Intyg och video skickas in senast 12.6 (23:59), telefonintervju sker 13.6 kl. 9–18. Tilläggsinfo skickas till sökande.

Testtillfällena ordnas strax efter ansökningstidens utgång , varför din ansökan bör vara hos oss i så god tid att vi hinner sända dig en skriftlig kallelse.

Till övriga linjer väljs studerande med särskilt beaktande av sökandes betyg. I enskilda fall kan den sökande kallas till lämplighetstest.

* Utan betygskopior kan ansökan inte godkännas. Om du av någon orsak inte kan bifoga dem till din ansökan kan du skicka dem skilt per e-post eller per post till:

Västra Nylandsfolkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis