Ansökan

Ansökan för läsåret 2018–2019 är avslutad

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

VNF behandlar ansökningar under hela sommaren och sökande som blir godkända får per e-post ett  meddelande härom, oftast inom 2 veckor. Sökande till linjerna som kräver lämplighetstest får svar först efter testdagen, läs mera under rubriken Lämplighetstest.

Tionde klassen

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi i maj–juli.

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.

Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest. Testen ordnas i augusti. Bestämda datum meddelas senare.

 

Till övriga linjer väljs studerande med särskilt beaktande av sökandes betyg. I enskilda fall kan den sökande kallas till lämplighetstest.

* Utan betygskopior kan ansökan inte godkännas. Om du av någon orsak inte kan bifoga dem till din ansökan kan du skicka dem skilt per e-post eller per post till:

Västra Nylandsfolkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis